Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Mở rộng vốn từ: An ninh, an toàn lớp 5 Cánh Diều

Tiếng Việt lớp 5 trang 130 Tập 1 Cánh Diều

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 130 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều Tập 1: Tìm nghĩa ở bên B phù hợp với mỗi từ ở bên A:

AB
a) An ninh1) tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật
b) An toàn2) ổn định, bình yên trong trật tự xã hội
c) Trật tự3) yên ổn, tránh được tai nạn, thiệt hại

Trả lời:

HS nối như sau:

a) - 2)b) - 3)cI - 1)

Câu 2 trang 130 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều Tập 1: Xếp các từ có chứa tiếng an thành hai nhóm:

an nhàn, bình an, an toàn, an bài, an tâm, an ủi, an dưỡng, an ninh

a) an có nghĩa là yên ổn, ổn định. (M) an nhàn

b) an có nghĩa là làm cho yên ổn, ổn định. (M) an ủi

Trả lời:

Xếp các từ vào hai nhóm như sau:

a) an có nghĩa là yên ổn, ổn định: bình an, an toàn, an tâm, an bài

b) an có nghĩa là làm cho yên ổn, ổn định: an ninh, an dưỡng

Câu 3 trang 130 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều Tập 1: Tìm từ thích hợp ghép vào trước hoặc sau các từ an ninh, an toàn

(M) – giữ vững an ninh
      – An toàn giao thông

Đang cập nhật...

Câu 4 trang 130 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều Tập 1: Viết một đoạn văn ngắn nêu ý kiến của em về hiện tượng một số bạn chơi bóng đá trên đường giao thông.

Đang cập nhật...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
200
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều

    Xem thêm