Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

Bài tập từ vựng Unit 3 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

A. Go swimming

B. Go shopping

C. Go swiming

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

A. Watch TV

B. Listen to music

C. Play TV

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

A. Watch a movie

B. Listen to music

C. Play the piano

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

A. Go swimming

B. Go jogging

C. Go to the zoo

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?

A. Play the guitar

B. Play the piano

C. Play soccer

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. school

B. classroom

C. teacher

D. farmer

2. A. England

B. Australia

C. English

D. Japan

3. A. Tuesday

B. Thursday

C. Today

D. Monday

4. A. tennis

B. swimming

C. soccer

D. baseball

5. A. Subjects

B. Vietnamese

C. Maths

D. English

Exercise 3: Write the missing letter

1. _ ONDAY

: _______________

2. T _ESDAY

: _______________

3. W _ DN _ SDAY

: _______________

4. _ U _ DAY

: _______________

Exercise 4: Read and match

1. What you you do on Saturday?

A. I am American

2. What day is it today?

B. I go swimming with my friends

3. What nationality are you?

C. It’s Monday

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer

1. A

2. A

3. B

4. B

5. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. C

4. B

5. A

Exercise 3: Write the missing letter

1. _ ONDAY

: MONDAY

2. T _ESDAY

: TUESDAY

3. W _ DN _ SDAY

: WEDNESDAY

4. _ U _ DAY

: SUNDAY

Exercise 4: Read and match

1. B

2. C

3. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?, Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 4.700
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm