Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32

1. ______________________

2. ______________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32

3. ______________________

4. ______________________

II/ Match

1. I like monkeys

A. because they look scary.

2. She doesn’t like crocodiles

B. eating fish and honey.

3. The monkeys

C. can swing very well

4. Bears like

D. are big and strong.

5. The tigers

E. because they are funny

III/ Complete the sentence with the words in the box

elephant

funny

crocodiles

Where

Sunday

1. I like monkeys because they are very ____________.

2. ____________ would you like to go? - I’d like to go to the zoo.

3. Look at the ____________. It’s so enormous.

4. Linda doesn’t like ____________ because they are scary and dangerous.

5. Tomorrow is ____________. What about going to the zoo? - Good idea!

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to/

_____________________________________________

2. like/ or/ dolphins/ Do/ sharks?/ you/

_____________________________________________

3. lions/ so/ and/ are/ big/ strong./ Those/

_____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32

I/ Look at the picture and write

1. fish

2. kangaroo

3. lion

4. peacock

II/ Match

1. E

2. A

3. C

4. B

5. D

III/ Complete the sentence with the words in the box

1. funny

2. Where

3. elephant

4. crocodiles

5. Sunday

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. Why don’t we do to the zoo today?

2. Do you like dolphins or sharks?

3. Those lions are big and strong.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 32. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.101
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • vi dinh
  vi dinh

  hello my name is Vy.I'm nice years old

  Thích Phản hồi 13/03/22

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm