Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

Bài tập từ vựng Unit 5 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and write

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

1. __________________

2. __________________

3. __________________

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

4. __________________

5. __________________

6. __________________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. sing

B. bike

C. walk

D. run

2. A. game

B. pupil

C. classmate

D. teacher

3. A. swim

B. run

C. walk

D. skip

4. A. play

B. sing

C. dance

D. guitar

5. A. teacher

B. worker

C. bigger

D. doctor

Exercise 3: Look at the pictures and choose the correct answer

1. He can play ______________

A. football

B. basketball

C. table tennis

D. volleyball

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

2. She can play ______________

A. badminton

B. football

C. baseball

D. chess

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

3. She can play the _______ very well

A. piano

B. guitar

C. music

D. dance

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?

Exercise 1: Look at the pictures and write

1. Swim

2. Dance

3. Cycle

4. Jump

5. Run

6. Skip

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. A

4. D

5. C

Exercise 3: Look at the pictures and choose the correct answer

1. C

2. A

3. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Unit 5 lớp 4 nâng cao: Can you swim?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.758
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm