Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 2 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1

1. Good ______________

2. Good___________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1

3. _____ you tomorrow

4. Good __________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. morning

B. evening

C. noon

D. tomorrow

2. A. hi

B. hello

C. nice

D. Good morning

3. A. Good night

B. Sleep well

C. Good evening

D. Sleep tight

Exercise 3: Read and choose the best responses

1. See you again.

A. See you later

B. Good night

2. Good morning, Peter

A. Good morning, Linda

B. Bye, Linda

3. Nice to meet you

A. Good evening

B. Nice to meet you, too

Exercise 4: Complete the sentences

Bye

See

Good

pupil

later

1. ________ you tomorrow

2. Bye. See you ________.

3. ________ morning, class

4. Linh is a ______ at Oxford Primary School.

5. ________, Mai

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. name/ spell/ you/ How/do/ your/?

___________________________________________

2. is/ It/ you/ glad/ see/ to/.

___________________________________________

3. tight/ Sleep/,/ children/.

___________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao

Exercise 1: Look at the picture and write

1. Good morning

2. Goodbye

3. See you tomorrow

4. Goodnight

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. C

Exercise 3: Read and choose the best responses

1. A

2. A

3. B

Exercise 4: Complete the sentences

1. ___See_____ you tomorrow.

2. Bye. See you ____later____.

3. ___Good_____ morning, class

4. Linh is a ___pupil___ at Oxford Primary School.

5. ____Bye____, Mai

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. How do you spell your name?

2. It is glad to see you.

3. Sleep tight, children.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 3),Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.613
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm