Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?

Bài tập từ vựng Unit 9 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and circle the correct answer

1. He is ______________

A. flying a kite

B. drawing a kite

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?

2. He is ______________

A. writing a dictation

B. reading a text

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?

3. The woman is _____________

A. reading a book

B. watching a video

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?

4. The little boy is _____________

A. painting a house

B. writing a dictation

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?

5. The boy is _____________

A. making planes

B. making kites

Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?

Exercise 2: Add one letter to have correct word

1. DICT_TION

A. I

B. E

C. O

D. A

2. PU_PET

A. B

B. I

C. P

D. D

3. BAD_INTON

A. M

B. N

C. T

D. H

Exercise 3: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. Dreawing

: ______________

2. Paper plaines

: ______________

3. Pictureis

: ______________

4. playiground

: ______________

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4

Exercise 1: Look at the pictures and circle the correct answer

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

Exercise 2: Add one letter to have correct word

1.D

2. C

3.A

Exercise 3: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. Dreawing

: drawing

2. Paper plaines

: paper planes

3. Pictureis

: pictures

4. playiground

: playground

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 9 lớp 4: What are they doing?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 nâng cao: What subjects do you have today?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.600
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm