Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?

Bài tập từ vựng Unit 4 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words

1. Y A M

: _____________

4. B E R O T C O

: _____________

2. E J N U

: _____________

5. S X T H I

: _____________

3. A P L R I

: _____________

6. F F I H T

: _____________

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. tenth

B. thirty

C. twenty

D. ten

2. A. he

B. she

C. it

D. your

3. A. Sunday

B. July

C. Monday

D. Tuesday

4. A. dog

B. cat

C. chicken

D. zoo

5. A. Canada

B. English

C. Chinese

D. Korean

Exercise 3: Look and write

1. 2nd

: ______________

1. 12th

: ______________

2. 5th

: ______________

2. 3rd

: ______________

3. 1st

: ______________

3. 9th

: ______________

Exercise 4: Finish word with “th/ ch/ sh”

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?

1. mou___

2. ___irt

Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?

1. ___eese

2. ____eep

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4

Exercise 1: Unscramble the following words

1. MAY

2. JUNE

3. APRIL

4. OCTOBER

5. SIXTH

6. FIFTH

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. B

4. D

5. A

Exercise 3: Look and write

1. 2nd

: first

1. 12th

: twelfth

2. 5th

: fifth

2. 3rd

: third

3. 1st

: first

3. 9th

: ninth

Exercise 4: Finish word with “th/ ch/ sh”

1. Mouth

2. Shirt

3. Cheese

4. Sheep

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 4 lớp 4: When’s your birthday?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 chất lượng cao (số 1),.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.113
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm