Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 8

Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 8 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 9 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Korea

B. China

C. Vietnam

D. English

2. A. play

B. guitar

C. violin

D. piano

3. A. run

B. swim

C. walk

D. skip

Exercise 2: Unscramble the following words

1. EJNU

: _____________

4. TDAYO

: _____________

2. YAM

: _____________

5. ESCHS

: _____________

3. XISHT

: _____________

6. EANDNGL

: _____________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. One - the first. Twenty one - __________.

A. the twenty once

B. the twenty second

C. the twenty first

D. the twentieth first

2. I ________ dance but I _______ sing.

A. cannot - cans

B. can not - can

C. cannot - can

D. can’t - cans

3. What ______ are you? - I am Vietnamese

A. nation

B. national

C. nationity

D. nationality

4. Can you ______ swimming?

A. do

B. go

C. does

D. goes

5. Anna cab sing many __________ songs.

A. England

B. English

C. Englands

D. Englishes

Exercise 4: Correct the mistakes

1. Do you go swim on Saturdays?

___________________________________________________

2. It is a fish. It can’t swim

___________________________________________________

3. What is the date today? - It is the two of October.

___________________________________________________

Exercise 5: Translate the following the sentences into English

1. Hôm nay là thứ Hai. Tôi đi bơi vào các ngày thứ Hai

___________________________________________________

2. Chị gái tôi có thể nhảy rất giỏi

___________________________________________________

3. Chúng tôi có môn Toán từ thứ Ba đến thứ Sáu

___________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 8

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. A

3. B

Exercise 2: Unscramble the following words

1. EJNU

: JUNE

1. TDAYO

: TODAY

2. YAM

: MAY

2. ESCHS

: CHESS

3. XISHT

: SIXTH

3. EANDNGL

: ENGLAND

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. D

4. B

5. B

Exercise 4: Correct the mistakes

1. Do you go swimming on Saturdays?

2. It is a fish. It can swim

3. What is the date today? - It is the second of October.

Exercise 5: Translate the following the sentences into English

1. Today is Monday. I go swimming on Mondays.

2. My sister can dance very well.

3. We have Maths from Tuesday to Friday.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 8. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 4: Can you swim?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 941
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm