Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 18  và Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Complete the sentences with the words in the box

animal

because

see

zoo

monkeys

1. The children like going to the _____________ very much.

2. Phong and Tom like kangaroos ____________ they are fast.

3. Why do you like ____________?

4. What ____________ do you like?

5. What animal does Minh Tu want to ____________?

II/ Look at the picture and complete the words

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31

1. _ o f _ s h _ _ g

2. g o s _ i _ n g

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31

3. _ o _ _ r a p _ c _ i c

4. _ l _ y f _ _ t b _ l l

III/ Translate the following sentences into English

1. Anh ấy thích đi dã ngoại vào cuối tuần

______________________________________________

2. Số điện thoại của mẹ tớ là 0535 682 568

______________________________________________

3. Sam muốn đi câu cá

______________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31

I/ Complete the sentences with the words in the box

1. zoo

2. because

3. monkeys

4. animal

5. see

II/ Look at the picture and complete the words

1. Go fishing

2. Go skiing

3. Go for a picnic

4. Play football

III/ Translate the following sentences into English

1. He likes/ enjoys going for a picnic at the weekends.

2. My mother’s phone number is 0535 682 568

3. Sam want to go fishing.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 31. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 672
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm