Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop! MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. stamp

B. sing

C. book

D. pen

2. A. pink

B. trousers

C. bracelet

D. skirt

3. A. fish

B. chicken

C. pork

D. juice

4. A. tiger

B. park

C. donkey

D. bear

5. A. panda

B. tiger

C. parrot

D. lion

II/ Look at the picture and choose the correct answer

1.Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30

A. Go fishing

B. Go camping

C. Go for a walk

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30

A. Go for a picnic

B. Go swimming

C. Go fishing

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30

A. Go shopping

B. Go skating

C. Go for a walk

4. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30

A. Go for a picnic

B. Go skating

C. Go swimming

5. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30

A. Go shopping

B. Go fishing

C. Go for a walk

III/ Read and complete the sentence with the words in the box

fishing

phone

party

friends

What’s

1. Wow, your mobile ____________ is very nice, Tom.

2. ____________ your phone number? -It’s 0753 256 729

3. Would you like to go ____________ with us this afternoon?

4. Linda and her ____________ are going for a picnic in the park

5. We had a very happy ____________ at Tony’s house last night.

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30

I/ Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

4. B

5. C

II/ Look at the picture and choose the correct answer

1. C

2. A

3. B

4. C

5. A

III/ Read and complete the sentence with the words in the box

1. phone

2. What’s

3. fishing

4. friends

5. party

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 30. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Let’s go to the bookshop!, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 nâng cao: Let’s go to the bookshop!, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 29.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm