Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?

Bài tập từ vựng Unit 15 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?

1. B _ _ _ o _ n

2. _ e _ _

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?

3. C _ k _

4. R _ _ b _ _

Exercise 2: Match

1. go

A. a big party

2. decorate

B. to the market

3. make

C. new clothes

4. have

D. the house

5. watch

E. the firework displays

6. visit

F. the door

7. wear

G. banh chung

8. close

H. flowers

9. get

I. our grandparents

10. give

J. lucky money

Exercise 3: Complete the sentences with the words in the box

make

relatives

gifts

decorate

clothes

1. We ____________ the house before Tet

2. I receive lots of __________ on Christmas Day

3. We wear new ________ at Tet

4. My parents __________ some rice cakes

5. Do you visit your ___________ and friends at Tet?

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?

Exercise 1: Look at the picture and complete the word

1. Balloon

2. Bell

3. Cake

4. Ribbon

Exercise 2: Match

1. B

2. D

3. G

4. A

5. E

6. I

7. C

8. F

9. G

10. H

Exercise 3: Complete the sentences with the words in the box

1. decorate

2. gifts

3. clothes

4. make

5. relatives

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 15 lớp 4: When’s Children’s Day?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 24.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.364
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm