Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 1

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 1 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các số đến 100000, các bài toán cộng trừ nhân chia phép tính, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 46 513 được đọc là:

A. Bốn mươi nghìn sáu nghìn năm trăm mười ba

B. Bốn sáu nghìn năm trăm mười ba

C. Bốn mươi sáu nghìn năm trăm mười ba

D. Bốn mươi sáu trăm nghìn năm trăm mười ba

Câu 2: Số gồm năm trăm nghìn, ba chục nghìn, tám nghìn, ba chục, sáu đơn vị viết là:

A. 538 306B. 538 036C.720932D. 729032

Câu 3: Các số 65371; 56631; 57731; 75351 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 65371; 75631; 67351; 56731

B. 65371; 75631; 56731; 67351

C. 56731; 65371; 67351; 75631

D. 56631; 57731; 65371; 75351

Câu 4: Số nào dưới đây có chữ số hàng trăm là 4?

A. 78 497B. 73 946C. 74 096D. 43 597

Câu 5: Hình chữ nhật có chiều dài 56m, chiều rộng 44m. Chu vi hình chữ nhật là:

A. 200dmB. 2000dmC. 20mD. 20dm

Câu 6: So sánh: 1457 + 5536 …. 5763 – 1524

A. >B. <C. =D. không so sánh được

II. Tự luận

Bài 1: Cho các số: 2386; 2836; 3288; 3268.

- Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: …………………………………………………..

- Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần: ………………………………………………….

- Tổng của các số trên là: ………………………………………………………………...

- Hiệu giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất là: ……………………………………………….

Bài 2: Điền tiếp vào bảng sau:

Số liền trướcSố ở giữaSố liền sau
1031
6589
4199
9000

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a. (1358 + 342) × 2

= ……………….……..

= ……………….……..

b. 1368 : 3 + 544

= ……………….……..

= ……………….……..

c. 35 × 6 : 3

= ……………….……..

= ……………….……..

Bài 4: Một kho gạo tuần đầu tiên bán được 1024kg gạo, tuần thứ hai bán được nhiều hơn tuần thứ nhất 78kg gạo. Hỏi cả hai tuần kho đó bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

……………………...………………………………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

I. Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBDABA

II. Tự luận

Bài 1:

- Thứ tự tăng dần: 2386, 2836, 3268, 3288.

- Thứ tự giảm dần: 3288, 3268, 2836, 2386.

- Tổng của các số trên là: 2386 + 2836 + 3288 + 3268 = 11 778

- Hiệu giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất là: 3288 – 2386 = 902

Bài 2:

Số liền trướcSố ở giữaSố liền sau
103010311032
658865896590
419942004201
899889999000

Bài 3:

a. (1358 + 342) × 2

= 1700 × 2

= 3400

b. 1368 : 3 + 544

= 456 + 544

= 1000

c. 35 × 6 : 3

= 210 : 3

= 70

Bài 4:

Bài giải:

Tuần thứ hai bán được số ki-lô-gam gạo là:

1024 + 78 = 1102 (kg)

Cả hai tuần kho đó bán được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

1024 + 1102 = 2126 (kg)

Đáp số: 2126 kg.

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức tuần 2

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức tuần 1 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
122
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

    Xem thêm