Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 33

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 33 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 33 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức tuần 33

1. Phiếu cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:

Rút gọn phân sốĐề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 ta được phân số tối giản sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng:

Hà và Nam có một số viên bi. Sau khi lấy đi 1/3 số bi của Hà và 2/5 số bi của Nam thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Biết rằng lúc đầu cả hai bạn có 57 viên bi.

A. 27 viên bi và 30 viên bi …

B. 28 viên bi và 31 viên bi …

C. 25 viên bi và 32 viên bi …

D. 18 viên bi và 39 viên bi …

Câu 3. Tìm câu trả lời sai :

a) 2 tấn 4 tạ = …

A. 24 tạ

B. 2400 yến

C. 2400 kg

D. 240 yến

b) 1 giờ 30 phút = …

A. \frac{2}{3}giờ

B. 90 phút

C. 5400 giây

D. \frac{4}{3}giờ

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng:

Trong cuộc thi chạy 200m có ba bạn tham gia là Hà, Nam và Ninh. Hà chạy mất 3 phút 25 giây, Nam chạy mất 110 giây. Ninh chạy mất 7/2 phút. Hỏi bạn nào chiến thắng trong cuộc thi?

A. Hà

B. Nam

C. Ninh

D. Hà và Nam

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một quầy lương thực có một số gạo. Lần thứ nhất bán được 1/3 số gạo và 8kg. Lần thứ hai bán được 1/3 số gạo còn lại và 8kg nữa. Lần thứ ba bán 1/3 số gạo còn lại và 8kg thì vừa hết. Hỏi trước khi bán, quầy lương thực đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 2. Trong bao còn 11kg gạo. Chị cấp dưỡng muốn lấy ra 3kg để nấu cơm mà chỉ có chiếc cân hai đĩa và một quả cân nặng 1kg. Bạn hãy giúp chị chỉ trong 2 lần cân lấy được số gạo đó.

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Đáp án Phiếu cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33

Phần I

Câu 1. C

Câu 2. A. 27 viên bi và 30 viên bi

Câu 3.

a) B

b) D

Câu 4. B

Phần II

Câu 1. Lần thứ ba quầy hàng chỉ bán 1/3 số gạo còn lại sau khi bán lần thứ hai thì còn:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4(số gạo còn lại sau khi bán lần hai)

Vậy số gạo còn lại sau khi bán lần hai là: 8 : \frac{2}{3}= 12 (kg)

Nếu lần thứ hai quầy hàng chỉ bán 1/3 số gạo còn lại sau khi bán lần thứ nhất thì còn:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4(số gạo còn lại sau khi bán lần thứ nhất)

Số gạo còn lại sau khi bán lần thứ nhất là:

(12 + 8) : \frac{2}{3} = 30 (kg)

Nếu lần thứ nhất quầy hàng chỉ bán số gạo của quầy hàng thì còn:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 (số gạo)

Trước khi bán, quầy hàng có tổng số gạo là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp số: 57 kg gạo

Câu 2.

Lần thứ nhất: ta để quả cân lên đĩa cân, đổ gạo từ từ vào đĩa cân còn lại đến khi cân thăng bằng thì dừng lại. Ta có 1 kg gạo.

Lần cân thứ hai: ta để quả cân sang đĩa cân đã có 1kg gạo, từ từ đổ gạo vào đĩa cân còn lại đến khi cân thăng bằng thì dừng lại. Như vậy ta có 1 đĩa 2kg gạo và 1 đĩa có 1kg gạo (đĩa có quả cân), tổng số 2 lần cân được: 2 + 1 = 3 (kg)

Vậy chỉ cần 2 lần cân ta lấy được 3kg gạo

Đánh giá bài viết
11 10.750
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

    Xem thêm