Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 8

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 8 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 8 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về số tự nhiên, Toán tổng, hiệu, bài tập hình học, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 7

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi hình ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Câu 2. Đâu là dãy số chẵn sắp xếp theo thứ tự tăng dần?

A. 2013; 2023; 2033; 2043

B. 1741; 1743; 1745; 1747

C. 4260; 4262; 4264; 4266

D. 5378; 5379; 5380; 5381

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

Hình vẽ M có:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

A. 1 góc vuông và 4 góc nhọn

B. 4 góc vuông và 3 góc nhọn

C. 4 góc vuông và 10 góc nhọn

D. 2 góc vuông và 12 góc nhọn

Câu 4: Đổi đơn vị đo: 1 tấn 3 tạ = …… yến

A. 130 B. 103 C. 133 D. 13

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau với m = 6, n = 10 và q = 24

a) m × n + q

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

b) q : m + n

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

c) q : (n – m)

………………..……………

………………..……………

………………..……………

……………..………………

Bài 2: Đổi đơn vị đo:

2 tấn = …………. tạ

5tạ = …………….. kg

12 yến = ………….. kg

2 tấn = ………….. yến

3 tấn 5kg = ………… kg

2 tạ 3 yến = …………. Kg

10 tấn 2yến = ……….. yến

20 yến 6kg = ……….. kg

Bài 3. Hai thùng có tất cả 156l dầu. Nếu rót 8l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 12l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

Bài 4. Ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình vẽ bên

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

……………………………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

Bài 5. Năm nay mẹ 27 tuổi, con 3 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp đôi tuổi con?

Bài giải

……………………………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

Bài 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài là 4m, chiều rộng là 3m. Một nửa diện tích để trồng rau, còn lại là đào ao nuôi cá. Hỏi diện tích ao nuôi cá là bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………..

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

(Đáp án có trong file tải)

>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 8 (Nâng cao)

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 9

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức tuần 8 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 4. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
79
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối

Xem thêm