Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 8 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 8 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 8 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về số tự nhiên, Toán tổng, hiệu, bài tập hình học, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi hình ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu của hai số là số lẻ bé nhất có 3 chữ số. Hai số đó là:

A. 4949 và 5050

B. 4444 và 5555

C. 4944 và 5055

D. 4945 và 5045

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

Hình vẽ M có:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

A. 1 góc vuông và 4 góc nhọn

B. 4 góc vuông và 3 góc nhọn

C. 4 góc vuông và 10 góc nhọn

D. 2 góc vuông và 12 góc nhọn

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tổng của hai số chẵn là 2420. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng còn có 5 số chẵn liên tiếp nữa.

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Câu 2. Hai thùng có tất cả 156l dầu. Nếu rót 8l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 12l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Câu 3. Ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình vẽ bên

………………………………………………………

………………………………………………………

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 - Đề 2

Phần I

Câu 1. (A ; 2) (B ; 5) (C ; 3) (D ; 1)

Câu 2. A

Câu 3. C

Phần II

Câu 1.

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Nhìn vào sơ đồ ta có hiệu hai số chẵn cần tìm là : 2 x 6 = 12

Số chẵn là: (2420 – 12) : 2 = 1204

Số chẵn lớn là: 2420 – 1204 = 1216

Đáp số: 1204 và 1216

Câu 2.

Khi rót 8l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số dầu ở hai thùng không đổi. Vậy thùng thứ nhất khi đó là:

(156 – 12) : 2 = 72 (l)

Lúc đầu thùng thứ nhất có số dầu là:

72 + 8 = 80 (l)

Lúc đầu thùng thứ hai có số dầu là:

156 – 80 = 76 (l)

Đáp số: 80l dầu và 76l dầu

Câu 3.

AB và AD; BA và BC; CB và CD; DA và DC; EB và EA; EB và EC; EC và ED; ED và EA

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
35 20.594
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm