Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk? bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, giúp các em ôn tập kiến thức về từ vựng được học trong Unit 13 Tiếng Anh lớp 4 mới. Đề có đáp án cho các em tham khảo và kiểm tra sau khi làm xong.

Đối với các em học sinh, ngoài học trên lớp thì việc ôn tập thêm ở nhà cũng rất quan trọng để giúp củng cố kiến thức được học. Nhằm giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp hiệu quả, VnDoc giới thiệu bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới với hệ thống bài tập theo từng Unit, giúp các em củng cố lại kiến thức được học, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra đạt kết quả cao.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 kèm đáp án

Tham khảo thêm:

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

 • 1. Match each picture with each word.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

 • 1 -
  A
 • 2 -
  B
 • 3 -
  C
 • 4 -
  H
 • 5 -
  C
 • 6 -
  F
 • 7 -
  I
 • 8 -
  E
 • 9 -
  J
 • 10 -
  D
 • 2. Look at the picture and write the word.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

 • 1 -
  banana
 • 2 -
  mango
 • 3 -
  chicken
 • 4 -
  grapes
 • 5 -
  coconut
 • 6 -
  cabbage
 • 7 -
  lemon
 • 8 -
  apple
 • 9 -
  beef
 • 10 -
  tuna
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 366
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm