Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

Bài tập từ vựng Unit 11 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

A. Wash the face

B. Take a bath

C. Get dressed

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

A. Arrive home

B. Get up

C. Brush the teeth

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

A. Have breakfast

B. Go to bed

C. Take a bath

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

A. Go to bed

B. Get up

C. Get dressed

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

A. Get dressed

B. Take a bath

C. Have lunch

Exercise 2: Match the time with the clock

1. 7:00

 

A. It’s eleven fifty

2. 9:30

 

B. It’s a quarter to two

3. 11:50

 

C. It’s seven o’clock

4. 2:20

 

D. It’s half past nine

5. 01:45

 

E. It’s two twenty

Exercise 3: Match

1. have

A. bed

2. read

B. music

3. go

C. a book

4. listen to

D. football

5. go to

E. lunch

6. play

F. home

Exercise 4: Add one letter to have correct words

1. _REAKFAST

2. PL_Y

3. TI_E

4. G_T UP

5. CL_SSMATE

6. S_ORT

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer

1. B

2. C

3. A

4. B

5. A

Exercise 2: Match the time with the clock

1. C

2. D

3. A

4. E

5. B

Exercise 3: Match

1. E

2. C

3. F

4. B

5. A

6. D

Exercise 4: Add one letter to have correct words

1. BREAKFAST

2. PLAY

3. TIME

4. GET UP

5. CLASSMATE

6. SPORT

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 10 nâng cao: Where were you yesterday?,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 3.218
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm