Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Tiếng Anh Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

Đề ôn tập ngữ pháp Unit 17 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 4 Unit 17 có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh lớp 4 Unit 14 giúp các em ôn tập kiến thức đã học về những cấu trúc trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Match each question with each answer.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

II. Look at the picture and complete the sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

III. Circle the mistake and rewrite the correct sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

IV. Write the sentence basing on available word, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

ĐÁP ÁN

I. Match each question with each answer.

1 - A; 2 - D; 3 - E; 4 - C; 5 - B;

II. Look at the picture and complete the sentence.

1 - How much is that shirt?

It’s one hundred thousand dong.

2 - How much are those shoes?

They are two hundred thousand dong.

3 - Is that coat $250?

Yes, it is.

4 - How much is the T-shirt?

The T-shirt is $25.

5 - Are those earrings $500?

Yes, they are.

III. Circle the mistake and rewrite the correct sentence.

1 - Let us sửa thành Let’s

Các em viết lại câu.

2 - sandal thành sandals

Các em viết lại câu.

3 - scarf thành scarfs

Các em viết lại câu.

4 - Yes thành No

Các em viết lại câu.

5 - an thành a

Các em viết lại câu.

IV. Write the sentence basing on available word, the first one has been done for you as an example.

1 - How much is Phuong’s dress?

It is sixty five thousand dong.

2 - How much is Mai’s shirt?

It is twenty dollar.

3 - How much is Jemily’s coat?

It is 350 dollar.

4 - How much are Susan’s sandals?

They are fifty thousand dong.

5 - How much are Andrea’s boots?

They are 250 dollar.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 17 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.348
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm