Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Tiếng Anh Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?

Đề ôn tập Từ vựng tiếng Anh 4 Unit 17 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Từ vựng Unit 17 tiếng Anh 4 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 thường gặp khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Pick out one redundant letter to make a meaningful word.

1. SUINT

2. SAHIRT

3. SUKIRT

4. CHOAT

5. JACAKET

6. T-SHIRTY

7. TROUSSERS

8. JEMANS

9. SHORRTS

10. HANUDBAG

II. Look at the picture and complete the words.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

III. Choose the odd one out.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 17 How much is the T-shirt?

ĐÁP ÁN

I. Pick out one redundant letter to make a meaningful word.

1. SUIT

2. SHIRT

3. SKIRT

4. COAT

5. JACKET

6. T-SHIRT

7. TROUSERS

8. JEANS

9. SHORTS

10. HANDBAG

II. Look at the picture and complete the words.

1 - Sandals; 2 - Ring;

3 - boots; 4 - dress;

5 - shoes; 6 - blouse;

7 - necklace; 8 - tie;

9 - bracelet; 10 - earrings;

III. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 17 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
5 1.415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm