Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 4: Would you like some milk?

Đề ôn tập từ vựng Unit 13 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 4 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả.

1. Match each picture with each word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

2. Look at the picture and write the word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

3. Divide the word into three columns: vegetable; milky food and other.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you like some milk?

ĐÁP ÁN

1. Match each picture with each word.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - H; 5 - C: 6 - F; 7 - I; 8 - E; 9 - J; 10 - D

2. Look at the picture and write the word.

1 - banana;

2 - mango;

3 - chicken;

4 - grapes;

5 - coconut;

6 - cabbage;

7 - lemon;

8 - apple;

9 - beef;

10 - salmon

3. Divide the word into three columns: vegetable; milky food and other.

Vegetable: bean; mushroom; onion; peas; potato; lettuce

Milky food: yogurt; condensed milk; fresh milk; cheese; cream; butter;

Others: biscuit; rice; pizza; bread; noodle; toast;

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 2.202
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm