Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 3

Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Choose the odd one out. 

1. A. JapaneseB. AmericanC. EnglishD. nationality
2. A. fromB. atC. HowC. in
3. A. EnglishB. MondayC. PhysicsD. Maths
4. A. pianoB. aerobicsC. badmintonC. guitar
5. A. HowB. WhyC. WhereD. Hi

II. Read and choose the correct answer. 

1. When's your birthday?

A. It's Tuesday.

B. It 's at next Monday.

C. It's on the sixth of June.

2. _______________? - I can do aerobics.

A. Can you draw?

B. What can you do?

C. What she can do?

3. What nationality is Linda?

A. She is English.

B. She is from England.

C. She is nine.

4. Goodbye, Lan.

A. Bye, Linda.

B. Good morning, I am Lan.

C. Stand up

5. Can you dance?

A. No, you can't.

B. Yes, she can

C. Yes, I can.

III. Read and match.

1. Where are you from?A. She can dance.
2. What can she do?B. No, I can't.
3. What day is it today?C. Good morning, Ana.
4. Can you play the piano?D. It is Thursday.
5. Good morning, Linda.E. I am from France.

IV. Read and complete the sentence. 

Hello, My name's Lien. I am from Vietnam. I am Vietnamese. I can sing but I can't draw a picture. I often help my mom cook the meals on Sunday.

1. My name is ________.

2. Lien is _____________.

3. Lien can _________.

4. Lan ______ draw a picture.

5. Lien ______ her mom cook on _______.

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

II. Read and choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - C;

III. Read and match.

1 - E; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C;

IV. Read and complete the sentence.

1. My name is ___Lien_____.

2. Lien is _____Vietnamese________.

3. Lien can ___sing______.

4. Lan __can't____ draw a picture.

5. Lien ___helps___ her mom cook on ___Sundays____.

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
19 5.085
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm