Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020, đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp những dạng bài tâp tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại

1. housedadmumbrother
2. watcharrivehomeworkwrite
3. engineerjobdoctorteacher
4. havebreakfastlunchdinner

Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B

A

B

1. What’s her job?

2. What time do you get up?

3. I like chicken.........

4. What time is it?

a. It’s my favourite food.

b. At six

c. It’s nine fifteen.

d. She’s a teacher

Hoàn thành các câu sau

ch; br; a; ty;

1. It is eight thir_ _.

2. I have _ _eakfast at six twenty.

3. She has lun_ _ at eleven fifteen.

4. I like milk. It’s my f_vourite drink.

Em hãy khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C

1. What time do you have lunch?

A. At 11 o’clock

B. It’s time for luch

C. It’s 11 o’clock

2.What’s her job?

A. I’m a student

B. She’s a student

C. He’s a student

3. I like ………. . It’s my favourite food.

A. meat

B. milk

C. orange juice

4. I……….to school at seven o’clock.

A. have

B. get

C. go

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

This is my mother. Her name is Hoa. She is a doctor. She gets up early, at 5.15 in the morning. She goes to work at six o’clock. She works in the hospital from 7.30 a.m to 4.30 p.m. She arrives home at 5 o’clock. In the afternoon, she watches TV and she goes to bed at 10.00 o’clock.

1. What is her name?

…………………………………………………………………………

2. What is her job?

…………………………………………………………………………

3. What time does she go to work?

………………………………………………………………………

4. Does she arrive home at 4.30 p.m?

………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại

1 - house; 2 - homework; 3 - job; 4 - have;

Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B

1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c;

Hoàn thành các câu sau

1 - ty; 2 - br; 3 - ch; 4 - a;

Em hãy khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - C;

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

1 - Her name is Hoa.

2 - She is a doctor.

3 - She goes to work at six o’clock.

4 - No, she doesn't.

Trên đây là Đề kiểm tra giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 774
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm