Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác. 

1. A. musicB. buildC. cutD. student
2. A. footB. bookC. goodD. moon
3. A. SundayB. comeC. homeD. some
4. A. holidayB. manyC. stayD. date

III. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I'm f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

IV. Viết các tháng trong năm theo đúng nghĩa

MAY DECEMBER JUNE

FEBRUARY OCTOBER APRIL

MARCH JULY SEPTEMBER

JANUARY AUGUST NOVEMBER

Tháng 1 -Tháng 2 -Tháng 3 -Tháng 4 -
Tháng 5 -Tháng 6 -Tháng 7 -Tháng 8 -
Tháng 9 -Tháng 10 -Tháng 11 -Tháng 12 -

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1 - What does Linh have subjects today?

2 - Can you ride a bike?

3 - I am writing a letter now.

4 - He hates cooking very much.

II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

III. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. Nice to see you again.

2. She is a pupil in Cau Giau primary.

3. Where are you from? - I am from Ha Noi.

4. Today is Wednesday.

5. I'm fine, thank you.

6. My brithday is in December.

IV. Viết các tháng trong năm theo đúng nghĩa

Tháng 1 - JANUARYTháng 2 - FEBRUARYTháng 3 - MARCHTháng 4 - APRIL
Tháng 5 - MAYTháng 6 - JUNETháng 7 - JULYTháng 8 - AUGUST
Tháng 9 - SEPTEMBERTháng 10 - OCTOBERTháng 11 - NOVEMBERTháng 12 - DECEMBER

Trên đây là Đề thi & Đáp án của Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
16 3.920
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm