Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh Family and Friends 4

VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI GIỮA HỌC 1 LỚP 4 NĂM 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
A.WORDS
1. Circle.
bowl of soup / plate of salad waiter / customer glass of milk / cup of coffee
Đáp án: 2. waitress; 3. bottle of water; 4. bowl of soup; 5. customer; 6. cup of coffee
2. Complete the words.
drums re_ord_r_ v_oli_ tr_mp_t
Đáp án: 2. recorders; 3. violin; 4. trumpets
VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Write the words.
doiaerst asteroid setcistni __________ ktelseno __________
ratEh __________ rkoc __________ odmle __________
Đáp án: 2. Scientist; 3. skeleton; 4. earth; 5. rock; model
4. Circle.
scream / pattern dead / robot cheeks / noddles
VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án: 2. glass of milk; 3. drums; 4. scream; 5. robot; 6. noodles
5. Tick the correct sentences.
1 a Joe was on stage yesterday.
b Joe was in the audience yesterday.
2 a The audience clapped and cheered.
b The audience listened to music.
3 a We had a concert at our house.
b We were at a party at last night.
4 a Amy and Tom enjoyed the concert.
b Amy and Tom played their flutes.
Đáp án: 2.a; 3. b; 4. b
6. Match.

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh 4

Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thư viện đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện 4 kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm