Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 1 - Unit 5 SGK tiếng Anh 4 của bộ GD&ĐT. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

Choose and write.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Grapes; stew; cheese; steak; hamburgers; spaghetti

1.___ hamburgers ___

4. __________________

2. _________________

5. __________________

3. _________________

6. __________________

Đáp án: 2. stew; 3. spaghetti; 4. cheese; 5. grapes; 6. steak

Look, read and circle.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đáp án 1. tissue; 2. an umbrella; 3. candy bar; 4. camera; 5. calculator

Read and write.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đáp án:

1. Next to the fridge; 2. behind the couch; 3. to dink chocolate milk; 4. he doesn’t

Unscramble and write.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đáp án:

1. These are old pictures.

2. This is a round clock.

3. She has a cell phone in her hand.

4. She can read books.

5. He wants cereal

Answer the questions. ( About yourself)

1. Where do you live?

- ……………………………………………………

2. Do you want a peach?

- …………………………………………………….

3. What month is it?

- …………………………………….………………

4. Do you have a music player?

- …………………………………………………….

Đáp án gợi ý:

1. I live in Ha noi.

2. Yes, I do.

3. It is October.

4. Yes, I do.

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.484
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm