Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Tiếng Anh Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

Đề ôn tập Vocabulary tiếng Anh 4 Unit 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 10 tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 10: Where were you yesterday? giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Look at the picture and complete the sentence, the first one has been done for you as an example.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

II. Decide if each activity should be done in what place.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

III. Do the puzzle: Find the word: LISTEN; EXERCISE; HOME; ZOO; SCHOOL; BEACH; LIBRARY; WASH; WATER; FLOWER.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and complete the sentence, the first one has been done for you as an example.

1 - I read a text at home.

2 - John went to the zoo (yesterday).

3 - Mai Linh and I read a book.

4 - Tony went to beach.

5 - Maria went to the library yesterday afternoon.

II. Decide if each activity should be done in what place.

At home: watch TV; cook; playing with yo yo, water the flowers

In the library: borrow books; read a text; draw a picture; listen to music

At school: playing in the schoolyard; play football; play badminton;chat with friends

On the beach: eat seafood; sail a boat; sunbathe; Swim

III. Do the puzzle: Find the word: LISTEN; EXERCISE; HOME; ZOO; SCHOOL; BEACH; LIBRARY; WASH; WATER; FLOWER.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Vocabulary có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 3.601
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm