Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Tiếng Anh Unit 10 lớp 4: Where were you yesterday?

Đề ôn tập Grammar tiếng Anh 4 Unit 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 10 tiếng Anh lớp 4 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tự luận tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Reorder the words to make correct sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

II. Look at the picture and answer the question.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

III. Circle the mistake in each sentence and write the correct sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

IV. Writing sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

ĐÁP ÁN

I. Reorder the words to make correct sentences.

1 - Where were you yesterday, Tony?

2 - I was at home yesterday afternoon.

3 - Where was Jane last night?

4 - Were you at school or at the zoo yesterday?

5 - He wasn't at school yesterday.

II. Look at the picture and answer the question.

1 - I was at home last night.

2 - She was at school yesterday morning.

3 - No, she wasn't.

4 - I did my homework last night.

5 - She watched TV yesterday evening.

III. Circle the mistake in each sentence and write the correct sentences.

1 - was thành were

2 - in thành on

3 - was thành were

4 - on thành in

5 - does thành did

IV. Writing sentence basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - Where was he yesterday afternoon?

He was at the zoo.

2 - Where was Susan yesterday morning?

She was at school.

3 - Where were your parents last night?

They were at home.

4 - Where were her sisters yesterday.

They were in school library.

5 - Where were uncle George and aunt Sylvia yesterday morning.

They were on the beach.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 4.796
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm