Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 20: What are you going to do this summer?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 20

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 20 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức môn học. Với bài tập này, các em có thể tự kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình cũng như ôn tập thêm kiến thức được học trong Bài 20 tiếng Anh lớp 4 thí điểm.

EXERCISE 1: REORDER THE LETTERS

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 20

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 20

EXERCISE 2: COMPLETE

1. I___land

6. h_____tel

2. b____ild

7. c_____stle

3. b_____at

8. p_____goda

4. st______y

9. te____pl

5. se_____food

10. cr_____ise

EXERCISE 3. LEAVE ME OUT

1.

I M P I E R I A L

……………………………………….

2.

S T E A Y

……………………………………….

3.

T I A G E R

……………………………………….

4.

P E A G O D A

……………………………………….

5.

K A N G E A R O O

……………………………………….

6.

J E I A N S

……………………………………….

7.

S I E A F O O D

……………………………………….

8.

B O U A T

……………………………………….

9.

J A C K I E T

……………………………………….

10.

B U E I L D

……………………………………….

EXERCISE 4. UNDERLINE AND CORRECT THE WRONG SENTENCES

1.

I is going to Hue Imperial City. → …………………………………………

2.

We are going to go shopping. → ………………………………………

3.

What do your father do? → ………………………………………

4.

How much is the shoes? → ………………………………………

5.

What are your telephone number? → …………………………………

6.

What is they going to do next summer? → …………………………………

7.

She is going to listen to music yesterday. → …………………………………………

8.

Am you going to HCM city this summer? → …………………………………

9.

What time does you get up? → …………………………………………

10.

I wants to see crocodiles. → ………………………………………

EXERCISE 5. ANSWERS

1.

What’s your name? → …………………………………………

2.

How old are you? → …………………………………………

3.

What class are you in? → …………………………………………

4.

When’s your birthday? → …………………………………………

5.

Where are you going this summer? → …………………………………………

6.

What are you going to do there? → …………………………………………

7.

What time do you go to bed? → …………………………………………

8.

Would you like to go for a picnic? → …………………………………………

9.

How much are the shoes? → …………………………………………

10.

Why do you want to go to the cinema? → ………………………………

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 20: What are you going to do this summer?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.242
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm