Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 27

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 27: Nhà Nguyễn thành lập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 44, 45 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 27

Bài 1. (trang 44 VBT Lịch Sử 4):

Hãy đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng

a) Nhà Nguyễn thành lập năm:

☐ 1858 ☐ 1802

☐ 1792 ☐ 1789

b) Nhà Nguyễn đặt kinh đô tại:

☐ Thăng Long

☐ Hoa Lư

☐ Phú Xuân (Huế)

☐ Cổ Loa

c) Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý chứng minh các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.

☐ Vua điều hành đất nước theo ý nhân dân.

☐ Vua không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự đặt ra luật pháp, trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh.

☐ Điều hành đất nước là các quan tỉnh

Trả lời:

a) Nhà Nguyễn thành lập năm:

☒ 1802

b) Nhà Nguyễn đặt kinh đô tại:

☒ Phú Xuân (Huế)

c) Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý chứng minh các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.

☒ Vua không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự đặt ra luật pháp, trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh.

Bài 2. (trang 45 VBT Lịch Sử 4):

Em hãy lấy dẫn chứng trong SGK (cả phần chữ và phần hình) để chứng minh rằng: Nhà Nguyễn trừng trị tàn bạo những ai chống đối.

Trả lời:

Trong Bộ Luật Gia Long quy định:

- Những kẻ mưu phản và cùng mưu, không phân biệt thủ phạm hay tòng phạm đều bị xử lăng trì. - Ông, cha, con, cháu, anh, em của những kẻ đó từ 16 tuổi trở lên đều bị chém đầu.

- Con từ 15 tuổi trở xuống, mẹ, con gái cửa những kẻ đó phải làm nô tì cho các quan.

- Tài sản của kẻ đó bị tịch thu.

Đánh giá bài viết
91 5.929
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm