Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 25

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 41 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 25

Bài 1. (trang 41 VBT Lịch Sử 4): Em hãy điền những sự kiện chính vào chỗ trống cho phù hợp với mốc thời gian.

- Năm 1788:

- Ngày 20 tháng chạp năm 1788:

- Đêm mồng 3 Tết năm 1789:

- Mờ sáng mồng 5 Tết năm 1789

Lời giải:

- Năm 1788 mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang chiếm nước ta.

- Ngày 20 tháng chạp năm 1788 Quang Trung chỉ huy quân ra đến Tam Điệp (Ninh Bình). Quân sĩ được lệnh ăn Tết trước, rồi chia thành 5 đạo quân tiến ra Thăng Long.

- Đêm mồng 3 tết năm 1789 quân ta kéo sát đến đồn Hà Hồi mà giặc không biết. Quân Thanh trong đồn xin hàng.

- Mờ sáng mồng 5 Tết năm 1789 quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi, quân Thanh bỏ chạy về phía Thăng Long bị phục kích tiêu diệt. Cùng lúc đó ta đánh vào đồn Đống Đa, tướng giặc Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử. Tôn Sĩ Nghị chạy về phương Bắc.

Bài 2. (trang 41 VBT Lịch Sử 4): Dựa vào nội dung bài học và lược đồ sau đây, hãy tô màu đỏ và mũi tên chỉ đường tiến công của nghĩa quân Tây Sơn; màu xanh vào mũi tên chỉ đường rút chạy của quân Thanh.

Lời giải:
Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 25

Đánh giá bài viết
72 6.565
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm