Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 2: Nước Âu Lạc

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 2

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 2: Nước Âu Lạc có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4 Chương 1. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 2

Bài 1. (trang 8 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống để chỉ những điểm giống nhau giữa người Lạc Việt và người Âu Việt.

Sống cùng trên một đìa bàn.

Đều biết chế tạo đồ đồng.

Đều trồng lúa và chăn nuôi

Tục lệ có nhiều điểm giống nhau.

Lời giải:

Chọn các đáp án sau:

Đều biết chế tạo đồ đồng.

Đều trồng lúa và chăn nuôi

Tục lệ có nhiều điểm giống nhau.

Bài 2. (trang 9 VBT Lịch Sử 4): Quan sát lược đồ khu di tích Cổ Loa: Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng:

Thành Cổ Loa có dạng:

Hình tròn

Hình thang

Hình vuông

Hình xoáy tròn ốc

Lời giải:

Thành Cổ Loa có dạng:

Chọn: Hình xoáy tròn ốc

Bài 3. (trang 9 VBT Lịch Sử 4): Hãy chọn một trong các từ ngữ: hiện đại, chắc chắn, kiên cố để điền vào chỗ trống trong câu sau cho thích hợp.

Lời giải:

Người Âu Lạc đoàn kết một lòng chống giặc, lại có tướng chỉ huy giỏi, vũ khí tốt, thành lũy kiên cố nên lần nào quân giặc cũng bị đánh bại.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
75
Sắp xếp theo

    Giải VBT Lịch sử 4

    Xem thêm