Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 8

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 8

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 17, 18 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4 Chương 1. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 8

Bài 1. (trang 17 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước những ý đúng. Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn làm vua vì:

Lời giải:

X

Đinh Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi.

X

Loạn 12 sứ quân.

Nhà Tống đem quân xâm lược nước ta.

X

Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, rồi đem quân đi đánh các sứ quân.Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân Lê Hoàn.

Bài 2. (trang 17 VBT Lịch Sử 4): Dựa vào lược đồ sau, hãy:

- Vẽ mũi tên lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của quân và dân ta.

- Đánh dấu x vào ô trống trước những nơi quân dân ta đánh bại quân xâm lược Tống.

Lời giải:

Đại La

X

Chi Lăng

X

Sông Bạch Đằng

Hoa Lư

Bài 3. (trang 18 VBT Lịch Sử 4): Điền các từ ngữ: thắng lợi, kháng chiến, độc lập, lòng tin, niềm tự hào vào chỗ trống của câu sau cho thích hợp.

Lời giải:

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta độc lập, lòng tin, niềm tự hào ở sức mạnh của dân tộc.

Đánh giá bài viết
31 4.743
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm