Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 7

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 16 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4 Chương 1. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 7

Bài 1. (trang 16 VBT Lịch Sử 4): Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào hoàn cảnh như thế nào?

Em hãy ghi tóm tắt ý kiến của em vào chỗ trống

Lời giải:

- Triều đình: lục đục tranh giành ngai vàng.

- Đất nước: Bị chia cắt thành 12 thế lực cát cứ.

- Quân thù: lăm le xâm lược.

Bài 2. (trang 16 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước những ý mà em thích về Đinh Bộ Lĩnh.

Lời giải:

X

Đinh Bộ Lĩnh là người mưu cao, chí lớn

X

Khi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường chơi với trẻ chăn trâu. Ông hay bắt bọn trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cơ bày trận đánh nhau.

Trẻ con xứ ấy đều nể sợ, tôn Đinh Bộ Lĩnh làm anh.

Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, rồi đem quân đi đánh các sứ quân.

Bài 3. (trang 16 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng. Những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm được là:

Lời giải:

X

Thống nhất giang sơn, lên ngôi Hoàng đế.

Đất nước bị chia cắt, loạn lạc.

Chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta.

Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.

Bài 4. (trang 16 VBT Lịch Sử 4): Điền các từ ngữ: thái bình, lưu tán, xuôi ngược, trở lại vào chỗ trống trong đoạn văn sau cho đúng.

Lời giải:

Đất nước trở lại đúng như mong muốn của nhân dân. Dân lưu tán trở về quê cũ. Đồng ruộng trở lại xanh tươi, người người xuôi ngược buôn bán.

Đánh giá bài viết
78 7.242
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm