Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 24

Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 40 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 24

Bài 1. (trang 40 VBT Lịch Sử 4): Hãy điền các từ ngữ: lập căn cứ, khởi nghĩa, lật đổ, họ Nguyễn, toàn bộ vùng đất, thượng đạo vào chỗ trống cho thích hợp.

Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lên vùng Tây Sơn ……………, dựng cờ …………… Trước khi tiến ra Thăng Long Nguyễn Huệ làm chủ …………… Đàng Trong, …………… chính quyền …………

Lời giải:

Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lên vùng Tây Sơn lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa. Trước khi tiến ra Thăng Long Nguyễn Huệ đã làm chủ toàn bộ vùng đất Đàng Trong, lật đổ chính quyền họ Nguyễn.

Bài 2. (trang 40 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Năm 1786 quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long để làm gì?

Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

Lật đổ chính quyền nhà Lê

Đánh quân Thanh

Đánh quân Nam Hán

Lời giải:

Đánh dấu x vào Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

Bài 3. (trang 40 VBT Lịch Sử 4): Em hãy viết một đoạn văn ngắn về cuộc tiến quân của nghĩa quân Tây Sơn ra Thăng Long.

Lời giải:

- Năm 1786, sau khi đánh bật họ Nguyễn ra khỏi lãnh thổ Đại Việt, Tây Sơn tính đến việc đánh chiếm Thuận Hóa. Theo đề nghị của hàng tướng Nguyễn Hữu Chỉnh, thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy, cùng các tướng Nguyễn Lữ, Nguyễn Hữu Chỉnh và Vũ Văn Nhậm tiến đánh Phú Xuân. Ngày 16 tháng 6 năm 1786, quân Tây Sơn chiếm được thành Phú Xuân. Kế hoạch chiếm Thuận Quảng để nắm toàn bộ lãnh thổ Nam Hà do chúa Nguyễn cai quản trước đây của Nguyễn Nhạc hoàn thành.

Nguyễn Huệ định cho quân tu sửa trường lũy Động Hải, vẫn giữ địa giới cũ với Bắc Hà ở La Hà. Lúc đó Nguyễn Hữu Chỉnh đưa ra đề nghị. Nguyễn Huệ cho là phải, bèn quyết định không dừng binh mà phát động cuộc tấn công mới ra Thăng Long.

Đánh giá bài viết
81 5.337
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm