Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 22

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 37, 38 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 22

Bài 1. (trang 37 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

a) Ai được phép đem cả gia đình vào Nam khẩn hoang lập làng, lập ấp?

Công nhân

Nông dân

Binh lính

b) Những người khẩn hoang được cấp những gì trong nửa năm đầu?

Lương thực

Vũ khí

Nông cụ

Nhà cửa

Lời giải:

a) Ai được phép đem cả gia đình vào Nam khẩn hoang lập làng, lập ấp?

Công nhân

X

Nông dân

X

Binh lính

b) Những người khẩn hoang được cấp những gì trong nửa năm đầu?

X

Lương thực

Vũ khí

X

Nông cụ

Nhà cửa

Bài 2. (trang 37 VBT Lịch Sử 4): Dựa vào Bản đồ Việt Nam, em hãy mô tả hành trình của đoàn người khẩn hoang.

Lời giải:

- Nơi bắt đầu từ Phú Yên, Khánh Hòa đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

Bài 3. (trang 38 VBT Lịch Sử 4): Hãy điền từ ngữ: được khai phá, giữa các dân tộc, bền chặt, được hình thành vào chỗ trống thích hợp của đoạn văn sau để nói về kết quả của cuộc khẩn hoang.

Ruộng đất ……………, xóm làng …………… và phát triển. Tình đoàn kết …………… ngày càng ……………

Lời giải:

Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt.

Đánh giá bài viết
68 7.866
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm