Giải Vở bài tập Lịch sử 4 bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 18

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 18: Trường học thời Hậu Lê có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 29 VBT Lịch sử 4 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 4. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 4 bài 18

Bài 1. (trang 31 VBT Lịch Sử 4):

Dựa vào SGK, hãy điền tiếp nội dung vào chỗ trống:

- Thời Lý, nhà nước lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám để

- Thời Trần,

- Thời Hậu Lê,

Trả lời:

- Thời Lý, nhà nước lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám để làm trường đào tạo nhân tài.

- Thời Trần, tổ chức dạy học và thi cử bắt đầu có quy củ.

- Thời Hậu Lê, giáo dục phát triển, chế độ đào tạo thực sự được quy định chặt chẽ

Bài 2. (trang 31 VBT Lịch Sử 4): Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Lời giải:

a) Để lo việc giáo dục trong cả nước, nhà Hậu Lê đã làm gì?

Lập Văn Miếu

X

Lập Thái Học Viện

X

Mở trường Quốc Tử Giám

b) Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là:

X

Nho giáo

Phật giáo

Thiên chúa giáo

c) Bia đá dựng ở Văn Miếu để khắc tên tuổi người:

Đỗ cử nhân

X

Đỗ tiến sĩ

Đỗ tú tài

Đỗ tiểu học

Bài 3. (trang 32 VBT Lịch Sử 4):

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Em thích lễ nào nhà Lê đặt ra dưới đây?

☐ Lễ xướng danh

☐ Lễ vinh quy

☐ Lễ hội Nam Trì

Trả lời:

☒ Lễ vinh quy

Đánh giá bài viết
128 8.773
Sắp xếp theo

Giải VBT Lịch sử 4

Xem thêm