Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 2 năm 2020 - 2021 số 2

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Underline and correct the mistake.

1. What time do Lisa go to bed?

2. She work in the supermarket.

3. What does she look like? - He's strong.

4. When is New Year's Day? - It's on the 1st of February.

5. What does your father do? - He is a engineer.

Complete the sentence.

does; drink; food; get up; on;

1. I _______ at six o'clock in the morning.

2. What is your favorite _______? - It's orange juice.

3. When's Christmas? - It's _______ 25th, December.

4. Beef is my favorite __________.

5. What ______ she look like? She's beautiful.

Choose the correct sentence. 

1. A. What do he do?

B. What does he do?

2. A. What time do you go to bed?

B. What time do you goes to bed?

3. A. My favorite drink are water.

B. My favorite drink is water.

4. A. He work in the hospital.

B. He works in the hospital.

5. A. What does Linda do in Tet?

B. What does Linda do at Tet?

Put the words in order. 

1. is/ time/ What/ it/ ?

_______________________

2. receive/ I/ Tet/ money/ at/ lucky/ ./

_______________________

3. some/ Would/ like/ meat/ you/ ?/

_______________________

4. milk/ My/ drink/ is/ favorite/ ./

_______________________

5. brother/ doctor/ My/ a/ is/ ./

_______________________

Trên đây là Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 658
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm