Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Tiếng Anh Unit 16 lớp 4: Let's go to the bookshop!

Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 16 phần Từ vựng có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 16 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em ghi nhớ Từ mới Unit 16 tiếng Anh lớp 4 hiệu quả.

Task 1. Look at the picture and complete the words.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Task 2. Match each word with each picture.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Task 3. Do the puzzle. Find the words: DEPARTMENT; CINEMA; LIBRARY; GALLERY; MUSEUM; PHARMACY; MOVIES; HOTEL; GYM; BOOKSHOP;

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

ĐÁP ÁN

Task 1. Look at the picture and complete the words.

1 - airport; 2 - bank; 3 - bookshop; 4 - café; 5 - greengrocer’s

Task 2. Match each word with each picture.

1 - C; 2 - E; 3 - D; 4 - B; 5 - A;

Task 3. Do the puzzle. Find the words: DEPARTMENT; CINEMA; LIBRARY; GALLERY; MUSEUM; PHARMACY; MOVIES; HOTEL; GYM; BOOKSHOP;

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 16 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.508
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm