Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại

1. A. question B. pretty C. umbrella D. yellow

2. A. rainy B. hungry C. windy D. fly

3. A. thin B. weather C. thirsty D. throw

4. A. where B. what C. who D. white

5. A. ruler B. under C. puddle D. jump

Sắp xếp các chữ cái đã cho sau thành từ có nghĩa

1. A P J N A

1__________________

2. N L S E G I H

2__________________

3. NTAHSK

3. _________________

4. FOONANETR

4. _________________

5.YOMEKN

5. _________________

Chọn câu trả lời ở cột B cho câu hỏi ở cột A.

A

B

1.Where were you born?

A. Yes, please.

2.Would you like some lemon juice?

B. She’s drawing a picture

3. This shirt is for your mother.

C. Yes. It’s so beautiful

4. Do you like this weather?

D. In Da Nang.

5. What’s she doing?

E. Oh. Thank you very much.

Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C hoặc D) có câu trả lời đúng

Every child in Vietnam can have two special days. The first is International Children’s Day on June 1st. The second day is Mid-Autumn festival on the 15th day of the eighth month in the lunar calendar. The moon is fullest and roundest on that day. There are many children TV programs, parties, activities for children on those days. All children can be fun with their friends at school activities. At home, parents and other family members also celebrate parties for children. Children may get beautiful and small gifts from adults. On Mid-Autumn Festival, children can eat moon cake, play with traditional 5 – pointed – star – shaped lanterns and enjoy lion dance. Children also enjoy telling the legends of Cuoi and Moon Lady.

(5 – pointed – star – shaped lanterns: Đèn ông sao; lion dance: múa sư tử)

1.According to the passage, how many days are special for Vietnamese children?

A. 2 days

B. 3 days

C. 4 days

D. 5 days

2. Mid- Autumn festival is on _________in the lunar calendar.

A. the first day of August.

B. the fifteenth day of August

C. the first day of June

D. the fifteenth day of June

3. What can children do on these two days?

A. They can be at home

B. They can give gifts to adults.

C.They can get gifts and enjoy many fun activities

D. They can play sports.

4. The special food for Mid-Autumn Festival is___________

A. square cake

B. spring –roll

C. sweet soup

D. moon-cake

5. What do children enjoy telling on Mid-Autumn Festival?

A. 5 – pointed – star – shaped lanterns

B. the legends of Cuoi and Moon Lady

C. lion dance

D. children TV programs

ĐÁP ÁN

Mời bạn đọc truy cập tại: Học tiếng Anh lớp 4 cả năm 2021 - 2022 để tham khảo thêm nhiều tài liệu Lý thuyết + Bài tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án theo chuyên đề cũng như các đơn vị bài học bổ ích khác.

Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại

1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Sắp xếp các chữ cái đã cho sau thành từ có nghĩa

1 - Japan; 2 - English; 3 - Thanks; 4 - afternoon; 5 - monkey;

Chọn câu trả lời ở cột B cho câu hỏi ở cột A.

1 - D; 2 - A; 3 - E; 4 - C; 5 - B;

Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C hoặc D) có câu trả lời đúng

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - B;

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
18 4.707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm