Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Tiếng Anh 4 Unit 6: Where's your school?

Tài liệu ôn tập tiếng Anh Unit 6 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh gồm nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Match each picture with the correct word.

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Match each question with each answer.

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Reorder the words to make correct sentences.

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Pick out one redundant word in each sentence then rewrite the sentence.

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where's your school?

ĐÁP ÁN

Match each picture with the correct word.

1 - F; 2 - A; 3 - J; 4 - B; 5 - H; 6 - D; 7 - I; 8 - E; 9 - G; 10 - C

Match each question with each answer.

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - E

Reorder the words to make correct sentences.

1 - What class are you in?

2 - Are you in class 3A?

3 - I am in class 3C.

4 - My school is in 23 Market Street.

5 - Is your school in 47 Pet Street?

Pick out one redundant word in each sentence then rewrite the sentence.

1 - When’s Mai’s birthday?

2 - What do you do on your birthday?

3 - I can’t play the piano.

4 - Where’s your school?

5 - My school is in 36 Town Square.

Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - Where is Minh’s school?

It is at 12 Tran Phu street.

2 - Where is Lan Anh’ school?

It is at 63 Nguyen Phong Sac road.

3 - Where is Laura’s school?

It is at 33 Strawberry Street.

4 - Where is Nancy’s school?

It is at 17 First Avenue

5 - Where is Loan’s school?

It is at 14 Tran Dang Ninh road.

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh Unit 6 lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.270
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm