Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can You Swim? số 2

Luyện tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 5: Can You Swim?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 5 Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • Find out the mistakes.
 • 1.
  She are from England.
 • 2.
  Today is Sunday. We not go to school.
 • 3.
  He name is Tuan.
 • 4.
  Can he plays the piano?
 • 5.
  My mother can play the guitar and she can plays the piano, too.
 • 6.
  What are you from?
 • 7.
  What is your birthday?
 • 8.
  Who is it? – It’s an English book.
 • 9.
  Nga, Tuan and Hoang is playing chess.
 • 10.
  I likes playing chess, table tennis and football.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 1.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm