Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can You Swim?

Ôn tập Tiếng Anh Unit 5: Can You Swim?

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học về cấu trúc ngữ pháp câu hỏi Ai đó có phải bạn bè của bạn hay không hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • 1. Chọn từ khác loại:
 • 2. I can _____ a cat.
 • 3. What _____ you do?
 • 4. I can’t dance, ____ I can sing.
 • 5. Can you play _______?
 • 6. Phong can _____ a bike.
 • 7. Can you swim? - _________________.
 • 8. What can you do? - ___________________.
 • Choose the correct sentence.
 • 1.
 • 2.
 • 3. Can he swim?
 • 4.
 • 5. Can you cook?
 • Reorder the words.
 • 1. do/ What/ you/ can/ ?
  What can you do?
 • 2. play/ can/ Duong/ football/ .
  Duong can play football.
 • 3. you/ volleyball/ Can/ play/ ?
  Can you play football?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 1.241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm