Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Tiếng Anh Unit 16 lớp 4: Let's go to the bookshop!

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 phần Ngữ pháp Unit 16 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 4 Unit 16 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em hoàn thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Match each question with each answer.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Task 2. Look at the picture and complete the sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Task 3. Reorder the word to make a sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Task 4. Circle the mistake and rewrite the correct answer.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

ĐÁP ÁN

Task 1. Match each question with each answer.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - E; 5 - C;

Task 2. Look at the picture and complete the sentences.

1 - I want to buy some books, so I go to the bookshop/ bookstore.

2 - Let’s go to the café, I want to have some coffee.

3 - Why don’t we go the bank? I want to withdraw some money.

4 - Where can I get some medicine? You can get it at the pharmacy.

5 - There is a new movie on. Why don’t we go to the cinema tonight?

Task 3. Reorder the word to make a sentence.

1 - Why do you want to go to the bank?

2 - Why don’t you go to the museum?

3 - Let’s go to the park together!

4 - How about going to greengrocer’s to buy fruits?

5 - Let’s go to the zoo today!

Task 4. Circle the mistake and rewrite the correct answer.

1 - Going thành Go

Let’s go to the bookstore!

2 - thêm to sau go

Why don’t we go to the supermarket!

3 - does thành do

Why do they want to go to the zoo?

4 - wants thành want

I want to go to the bookstore because I need to buy some new books.

5 - I thành me

Would you like to go to the cinema with me? - yes, of course.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 16 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 2.028
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm