Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Unit 5 Can you swim?

Bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 4 cả năm kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập theo từng đơn vị bài học hiệu quả. Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau với nội dung bám sát bài học trong SGK. Đây chắc chắn sẽ là tài liệu học tốt tiếng Anh lớp 4 hiệu quả dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo, download.

Tiếng Anh 4 Unit 5: Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh gồm nhiều hình thức bài tập khác nhau giúp bạn đọc rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả

I. Odd one out:

1. a. badmintonb. soccerc. pianod. volleyball
2. a. swimb. penc. skipd. skate
3. a. fatherb. sisterc. motherd. classmate
4. a. hasb. goc. swimd. sing
5. a. playb. havec. guitard. skate
6. a. whatb. whenc. whod. Sunday

II. Choose the correct answer.

1. I can _____ a dog.

A. swim

B. skate

C. draw

D. dance

2. What _____ you do?

A. are

B. can

C. about

D. is

3. I can draw, ____ I can’t skate.

A. but

B. and

C. can

D. x

4. Can you play _______?

A. table

B. the piano

C. a cat

D. a bike

5. Linh can _____ a bike.

A. skate

B. play

C. cook

D. ride

6. Can you swim? - _________________.

A. Yes, I can’t

B. No, I can’t

C. Yes, you can

D. No, I

III. Match.

1. I can draw my school.

a. He can skate.

2. What can Nam do?

b. No, he can’t.

3. Can you play the piano?

c. I can sing.

4. Can Phong dance?

d. I can draw my school, too.

5. What can you do?

e. No, I can’t.

Đáp án: 1 - d; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - c

IV. Find mistakes and correct the sentences:

1. Nga, Tuan and Hoang is playing chess

2. Who is it? – It’s a red book..

3. He name is Tuan.

4. I likes playing chess, table tennis and football.

5. Can he plays the piano?

Đáp án

1 - is thành are;

2 - Who thành What;

3 - He thành His;

4 - likes thành like;

5 - plays thành play

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 5.423
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm