Bài tập nhân với số có hai chữ số

Bài tập nhân với số có hai chữ số lớp 4 giúp các em học sinh luyện tập thực hiện phép nhân một số với có hai chữ số, nhân với 11. Các dạng bài tập giúp các em củng cố lại dạng Toán Chương 2 lớp 4 - Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học.

Đối với bài toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số, học sinh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi nhớ các bước thực hiện tính toán.

1. Hướng dẫn làm bài Toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện phép tính 45 x 25

Bài tập nhân với số có hai chữ số

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải qua trái

5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2

5 nhân 4 bằng 20 thêm 2 bằng 22, viết 22

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

Hạ 5

0 cộng 2 bằng 2, viết 2

9 cộng 2 bằng 11, viết 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện phép tính 230 x 24

Bài tập nhân với số có hai chữ số

Thực hiện phép tính theo thứ tự trừ phải qua trái

4 nhân 0 bằng 0, viết 0

4 nhân 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1

4 nhân 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

2 nhân 0 bằng 0, viết 0

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

Hạ 0

0 cộng 2 bằng 2, viết 2

6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1

Hạ 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ trên rút ra được các bước thực hiện:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Nhân hàng đơn vị của số ở dưới với số ở trên theo thứ tự từ phải qua trái.

Bước 3: Nhân hàng chục của số ở dưới với số ở trên từ phải qua trái. Khi viết cần lùi về bên trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất

Bước 4: Cộng kết quả nhân của bước 2 và 3 được kết quả của phép tính.

Bước 5: Kiểm tra lại kết quả

2. Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154

2.2. Nhận xét

Ngoài việc đặt tính và tính thì đối với phép nhân số có 2 chữ số với 11 thì ta có thể thực hiện nhẩm nhanh bằng cách thực hiện tính chất: ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài tập vận dụng Nhân với số có hai chữ số

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính giá trị biểu thức a x 99 với a bằng 35, 40, 45

Bài 3: Tìm y biết

a) y : 12 = 24

b) y : 57 = 11

c) y : 11 = 999

d) y : 72 = 18

Bài 4: Một bộ truyện tranh 24 quyển biết giá của mỗi quyển là 36.000 đồng. Hỏi bộ truyện tranh đó bao nhiêu tiền?

Bài 5: Nông trường A, đẩy mạnh tăng gia sản xuất biết đợt 1 gồm 12 ngày mỗi ngày trồng được 675 cây cao su. Đợt 2 là 16 ngày mỗi ngày trồng được thêm 826 cây. Hỏi sau 2 đợt đó, nông trường trồng được tất cả bao nhiêu cây cao su?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Bài tập nhân với số có hai chữ số

Thực hiện phép tính từng bước theo thứ tự từ phải qua trái.

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

8 nhân 5 bằng 40, viết 0 (dưới 1) nhớ 4

8 nhân 1 bằng 8, thêm 4 bằng 12, viết 12

Hạ 5

1 cộng 0 bằng 1, viết 1

Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

Bài tập nhân với số có hai chữ số

0 nhân 314 bằng 0

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x 20 = 6280

Bài tập nhân với số có hai chữ số

8 nhân 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4

8 nhân 4 bằng 32, thêm 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3

8 nhân 7 bằng 56, thêm 3 bằng 59, viết 59

1 nhân 746 bằng 746, viết 746

Hạ 8 xuống

6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1

4 cộng 9 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1

5 cộng 7 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 13

Vậy 746 x 18 = 13428

Bài tập nhân với số có hai chữ số

9 nhân 1 bằng 9, viết 9

9 nhân 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1

9 nhân 4 bằng 36 thêm 1 bằng 37, viết 7 nhớ 3

8 nhân 1 bằng 8, viết 8 (viết thẳng số 8 ở tích riêng thứ nhất)

8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1

8 nhân 4 bằng 32 thêm 1 bằng 33, viết 33

Hạ 9

8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

6 cộng 7 bằng 13 thêm 1, bằng 14 viết 4 nhớ 1

3 cộng 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

Với a = 35 thay vào biểu thức ta có 35 x 99 = 3465

Với a = 40 thay vào biểu thức ta có 40 x 99 = 3960

Với a = 45 thay vào biểu thức ta có 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) y : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) y : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) y : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) y : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ truyện tranh có tổng số tiền là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy bộ truyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của đợt 1 nông trường A trồng được số cây cao su là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của đợt 2 nông trường B trồng được số cây cao su là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 đợt nông trường A trồng được số cây là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả 2 đợt trồng được 21316 cây cao su

4. Bài tập tự luyện Nhân với số có hai chữ số (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm y biết

a) y : 11 = 777

b) y : 21 = 121

c) y : 40 = 198

d) y : 62 = 11

Bài 4: Một trường học A có tất cả 22 lớp, 16 lớp có sĩ số là 38 học sinh, 6 lớp có sĩ số 42 học sinh. Hỏi trường học A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền cùng thi gấp hạc thử thách 30 ngày. Biết 5 ngày đầu mỗi ngày Thủy gấp được 72 con và Huyền gấp hơn Thủy 7 con, 25 ngày tiếp theo mỗi ngày Huyền và Thủy gấp được 56 con. Hỏi tổng số hạc mà Thủy và Huyền đã gấp bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121

b) 1331

c) 7650

d) 25245

Bài 2:

a) 804

b) 462

c) 1018

d) 978

Bài 3:

a) y = 8547

b) y = 2541

c) y = 7920

d) y = 682

Bài 4:

Đ/s: 860 học sinh

Bài 5:

Đ/s: 3555 con hạc

5. Toán lớp 4 Nhân với số có hai chữ số

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
87 32.723
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán lớp 4 Xem thêm