Dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang

Dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang được VnDoc sưu tầm, tổng hợp các dấu hiệu nhận biết các hình cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức Toán học. Các kiến thức nhận biết hình học giúp cho việc chứng minh dễ dàng.

Dấu hiệu nhận biết các hình là một dạng Toán thường gặp. Với các dấu hiệu và tính chất sau đây giúp các bạn dễ dàng chứng mình đó là hình gì. Dưới đây là chi tiết cho các em cùng tham khảo.

1. Dấu hiệu nhận biết hình thoi?

Dấu hiệu nhận biết hình thoi

Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Là hình bình hành đặc biệt với hai cạnh kề bằng và hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hình thoi có 4 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau
 • Hình bình hành cá hai cạnh kề bằng nhau
 • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau
 • Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc.

Tính chất của hình thoi

Trong hình thoi:

 • Các góc đối nhau bằng nhau.
 • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
 • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

2. Dấu hiệu để nhận biết hình vuông?

Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác đều có 4 cạnh và 4 góc bằng nhau

Hình vuông có 5 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau
 • Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc
 • Hình chứ nhật có đường chéo là đường phân giác của một góc
 • Hình thoi có một góc vuông
 • Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Tính chất của hình vuông

 • 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
 • 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
 • Giao của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.
 • Có tất cả tính chất của hình chữ nhật, hình bình hành và hình thoi.

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi là độ dài đường bao quanh một hình hai chiều.

Chu vi hình vuông là tổng độ dài của bốn cạnh của hình vuông đó; hoặc chu vi hình vuông bằng 4 lần độ dài của một cạnh hình vuông.

Công thức tính chu vi hình vuông:

P = a x 4

Trong đó:

 • P: Chu vi
 • a: độ dài một cạnh bất kỳ

Ví dụ: Tính chu vi hình vuông có cạnh 4cm.

Đáp án:

Chu vi hình vuông là: P = 4 x 4 = 16 cm2

Công thức tính diện tích hình vuông:

S = a x a = a2

Trong đó:

 • S: diện tích
 • a: chiều dài các cạnh hình vuông

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 28cm. Tính diện tích hình vuông ABCD

Đáp án

P = 4 x a ⇒ a = 28 : 4 = 7cm

Diện tích hình vuông ABCD: S = 7 x 7 = 49cm2

3. Dấu hiệu để nhận biết hình chữ nhật?

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Định nghĩa: Hình chữ nhật  là tứ giác có 4 góc vuông

Hình chữ nhật có 4 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có 3 góc vuông
 • Hình thang cân có một góc vuông
 • Hình bình hành có một góc vuông
 • Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau

Tính chất của hình chữ nhật

Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân

 • Tính chất về cạnh: Các cạnh đối bằng nhau, song song với nhau
 • Tính chất về góc: Bốn góc bằng nhau
 • Tính chất về đường chéo: Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Định lí: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

4. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành?

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Định nghĩa: Hình bình hành là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau.

Hình bình hành có 5 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có các cặp cạnh đối song song
 • Tứ giác có các cặp cạnh đối bằng nhau
 • Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau
 • Tứ giác có các góc đối bằng nhau
 • Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Hình bình hành là hình thang

 • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.
 • Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

Tính chất của hình bình hành

Trong hình bình hành thì có:

 • Các cạnh đối song song và bằng nhau.
 • Các góc đối bằng nhau.
 • Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

5. Dấu hiệu nhận biết hình thang?

Dấu hiệu nhận biết hình thang

Định nghĩa: Hình thang là tứ giác lồi có 4 cạnh. Trong đó có hai cạnh song song với nhau được gọi là hai cạnh đáy, hai cạnh còn lại được gọi là hai cạnh bên.

Hình thang có 5 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có hai cạnh đối song song.
 • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
 • Hình thang có hai góc kề một đáy là hình thang cân
 • Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
 • Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

 • Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
 • Hình thang có hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân
 • Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau (nếu hai cạnh bên ấy không song song) là hình thang cân.
 • Hình thang nội tiếp đường tròn là hình thang cân

6. Bài tập về hình học

Hình vuông

Hình chữ nhật

Hình thang

7. Công thức, cách tính diện tích chu vi các hình

Các công thức hình học ở bậc tiểu học mà các em học sinh cần ghi nhớ: công thức tính chiều dài, chiều cao, chu vi, diện tích của các hình tam giác, vuông… Các công thức mà VnDoc đã tổng hợp dưới đây sẽ giúp các em hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi hình tam giác, hình chữ nhât, hình tròn... nhằm giúp các em vận dụng công thức vào làm bài tập hiệu quả hơn.

Trên đây là các dấu hiệu nhận biết các dạng hình học cơ bản cho các em học sinh tham khảo. Thông qua đó đối với các dạng bài chứng mình giúp các em học sinh nắm vững được kiến thức hình học. Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng Toán lớp 4, Toán lớp 5 củng cố các kiến thức Toán học chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đánh giá bài viết
413 614.003
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Minh Trần
  Minh Trần cho em hỏi nếu e có hai đg chéo bằng nhau y/c cm hthoi mà dhnb như trên thì cần cm nó là hbh ko ạ.
  Thích Phản hồi 24/12/20
  • Xử Nữ
   Xử Nữ

   có nhé

   Thích Phản hồi 13/08/21
 • Đức Minh
  Đức Minh

  cho e hỏi là chứng minh 1 hình thang vuông thành 1 hình chữ nhật thì chứng minh kiểu gì ak


  Thích Phản hồi 08/11/21
  • It's My Name
   It's My Name

   cần thêm 2 góc vuông 

   Thích Phản hồi 10/11/21
  • Hồng Thu
   Hồng Thu

   mình nghĩ chỉ cần chứng minh thêm một góc vuông nữa thôi


   Thích Phản hồi 16:05 04/09
 • Phong KON
  Phong KON

  hình thoi,hình chữ nhật,hình bình hành,hình vuông bằng nhau chỗ nào

  Thích Phản hồi 07/04/22
  • Diệp Cô Hồn
   Diệp Cô Hồn

   cho em hoi đặc điêm khác nhau giưa hình vuông và hình thoi

   Thích Phản hồi 15/08/21
   • It's My Name
    It's My Name

    hình thoi chỉ có 4 cạnh = nhau , còn hình vuông có cả 4 góc = 90 độ

    Thích Phản hồi 10/11/21

  Hỏi đáp môn Toán

  Xem thêm