Giải bài tập SGK Lịch sử 4 bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 bài 26

Giải bài tập SGK Lịch sử 4 bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung có đáp án đầy đủ chi tiết cho các em học sinh tham khảo trả lời các câu hỏi SGK Lịch sử 4 trang 64 nắm được kể lại những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 4 tập 2 trang 64

Câu hỏi:

- "Chiếu khuyến nông ” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

Trả lời

Quang Trung ban bố "Chiếu khuyến nông", lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.

- Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở cửa biển của nước ta có lợi gì?

Trả lời

Để việc mua bán được thuận tiện, Quang Trung cho đúc đồng tiền mới. Đối với nước ngoài, Quang Trung yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới, cho dân hai nước tự do trao đổi hàng hoá. Đồng thời cho mở cửa biển để thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

- Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm?

Trả lời

Về văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm và coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia. Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước. Mong muốn của vua Quang Trung là nhằm bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

- Em hiểu câu “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu" như thế nào?

Trả lời

“Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu". Đó là ý tưởng nhìn xa trông rộng của vua Quang Trung nói riêng và của triều đại Tây Sơn nói chung khi được thành lập trên cơ sở một phong trào nông dân rộng rãi chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Công cuộc xây dựng đất nước sau chiến thắng giặc Mãn Thanh đặt lên vai người lãnh đạo đất nước. Vua Quang Trung đã chứng tỏ mình chẳng những là nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào Tây Sơn mà còn tỏ ra có bản lĩnh lẫn tầm chiến lược trong việc xây dựng đất nước văn hiến sau chiến thắng.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 4 tập 2 trang 64

Câu 1: Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung.

Trả lời

Những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung:

- Ban bố "Chiếu khuyến nông"

- Đúc tiền mới, mở cửa biên giới

- Đề cao chữ Nôm

- Ban bố "Chiếu lập học"

Câu 2: Hãy nhớ lại các bài học trước để giải thích vì sao Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hoá.

Trả lời

Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hoá là vì:

Sau hơn 200 năm đất nước bị chia cắt, loạn lạc đã làm cho kinh tế đất nước bị tàn phá nặng nề. Đời sống nhân dân cực khổ. Văn hóa giáo dục không phát triển. Vua mong muốn có thể phát triển kinh tế, góp phần giữ vững chủ quyền dân tộc, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đánh giá bài viết
27 2.447
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Lịch Sử 4 Xem thêm