Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 môn Anh

Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề KSCL đầu năm lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các bạn học sinh củng cố kỹ năng làm từng dạng bài hiệu quả.

* Xem hướng dẫn học Unit 1 lớp 4 đầy đủ tại:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Anh - Đề 1

Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng nhất

1. …….are you? I’m fine, thanks.

A. Who

B. how

C. what

2. Is your school big?

A. Yes, it is

B. yes, it isn’t

C. yes, is it.

3. That is Alan.

A. He my friend

B. he is my friend.

C. he is my friends.

4. What’s …… name?

A. Its

B. it’s

C. it

5. …………….Sao Mai school.

A. Its

B. it’s

C. it

6. This is my classroom. ……………. Small.

A. It is

B. it

C. its

7. Open your book.

A. Mở vở ra

B. mở sách ra

C. gấp sách lại

8. Một cái cặp màu hồng

A. A red bag

B. a pink bag

C. a bag pink

9. What color is this?

A. Cái gì đây?

B. kia là cái gì vậy?

C. đây là màu gì?

10. Số 5

A. Fine

B. four

C. five

Exercise 2: Nối câu ở cột A với cột B

1. Hi. I am Linda a. Tên bạn là gì?
2. Thank you b. Rất vui được gặp bạn
3. Nice to meet you c. Tạm biệt
4. How are you? d. Cảm ơn
5. Good bye e. Xin chào. Tên tớ là Linda
6. What’s your name? f. Bạn có khỏe không?

Exercise 3: Hoàn thành các câu sau

1. He__o. Ni_e to m__t you.

2. I a_ Linda. H_w are y_u?

3. I am fine, than_ you.

4. What is you_ n_me?

Exercise 4: Khoanh tròn từ khác loại với các từ còn lại

1. A. chair B. desk C. house
2. A. red B. book C. brown
3. A. Hello B. good morning C. bye
4. A. this B. how C. what
5. A. This B. that C. those

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng nhất

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

6 - A; 7 - B; 8 - B; 9 - C; 10 - C;

Exercise 2: Nối câu ở cột A với cột B

1 - e; 2 - d; 3 - b; 4 - f; 5 - c; 6 - a;

Exercise 3: Hoàn thành các câu sau

1. Hello. Nice to meet you.

2. I am Linda. How are you?

3. I am fine, thank you.

4. What is your name?

Exercise 4: Khoanh tròn từ khác loại với các từ còn lại

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - C; 

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
5 2.489
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm