Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh

Nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra môn tiếng Anh đầu năm lớp 4 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình đã học giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Exercise 1: Khoanh tròn từ khác loại

1. A. friend B. classroom C. library
2. A. hello B. how C. what
3. A. I B. you C. are
4. A. She B. he C. my
5. A. His B. her C. they

Exercise 2: Nối câu

1. What’s your name? a. Hello
2. Hi b. Bye. See you later.
3. Goodbye c. My name’s Peter.
4. He is… d. My friend
5. This is… e. my school
6. It’s … f. Big

Exercise 3: Sắp xếp lại để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Classroom / is / my / this.………………………………………………………

2. Is / who / she?..........................…………………………………………………

3. My / is / he / friend.……………………………………………………………

4. Up / please / stand.............……………………………………………………..

5. Hello / name / is / my / Hoa........………………………………………………..

Exercise 4: Tìm lỗi sai và sửa

1. This is Lili. He is my friend.……………………………………......…………

2. What is you name?……………………………………………………………..

3. Fine, thank..........................……………………………………………………..

4. What is he? He is Nam.………………………………………………………

Exercise 5: Sắp xếp lại các từ đã cho

1. Oolhsc …………………………………………………

2. Amen …………………………………………………

3. Isht …………………………………………………

4. Dnrief …………………………………………………

5. Ankstk …………………………………………………

6. Eeaslp …………………………………………………

Đáp án nằm trong file tải: Đề KSCL môn tiếng Anh 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 491
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm