Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 4

Đề kiểm tra chất lượng tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát sát lượng đầu năm lớp 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Exercise 1: Tìm từ khác loại với các từ còn lại

1. A. your B. he C. she
2. A. hi B. my C. hello
3. A. school B. library C. book
4. A. too B. big C. small
5. A. pen B. ruler C. that

Exercise 2: Hoàn thành câu

1. She _s m_ friend.

2. H_ w are y_u?

3. M_ n_me is L_nda.

4. N_ce to m_et yo_.

5. Thi_ is m_ class_oom.

Exercise 3: Sắp xếp từ để tạo thành câu

1. Mai / is / this.

2. Your / book / open.

3. Is / pen / your / big?

4. Is / friend / my / he.

5. Morning / good / Ms Lan

Exercise 4: Hoàn thành đoạn hội thoại

Lan: Hi, (1)……………….. This is my (2)……………………..

Hoa: what’s its name?

Lan: (3)………………………….Hien Nam school.

Hoa: oh, it’s (4)……………………………………

Đáp án có trong file tải: Đề KSCL đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 335
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm