Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội có đáp án kèm theo là đề thi kiểm tra đầu năm môn Toán dành cho các em học sinh lớp 4 tham khảo, tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2013 - 2014, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN TOÁN LỚP 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Câu 1: (4 điểm). Đặt tính rồi tính

63495 - 36238 37428 + 62562 22506 x 3 25704 : 5

Câu 2: (2 điểm). Tìm X

a/ 1999 + X = 2015 b/ X x 2 = 4998

Câu 3: (3 điểm). Hai đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 2387m. 1/7 quãng đường đó là công việc của đội Một. Hỏi mỗi đội phải sửa bao nhiêu mét đường?

Câu 4: (1 điểm)

Viết thêm 2 số để hoàn thành dãy số: 3; 18; 108; ... ; ...

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán

Bài 1: (4 điểm) Mỗi phép tính đúng 1 điểm.

Bài 2: (2 điểm) Mỗi phần đúng 1 điểm.

Bài 3: (3 điểm)

Quãng đường đội Một sửa dài là: (0,5 điểm)

2387 : 7 = 341 (m) (1 điểm)

Quãng đường đội Hai sửa dài là: (0,5 điểm)

2387 - 341 = 2046 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 341m; 2046m (0,5 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Viết thêm 2 số để hoàn thành dãy số: 3; 18; 108; ... ; ...

Tìm đúng 2 số (432; 2592) đạt 1 điểm (mỗi số 0.5 điểm)

Đánh giá bài viết
7 3.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm